Gym

V našom gyme sa zameriavame na zvyšovanie fyzickej zdatnosti a výkonnosti našich klientov, od profesionálnych športovcov, cez bežnú populáciu bez závažnejších zdravotných problémov, až po ľudí s obmedzeniami pohybu, pooperačnými stavmi či chronickými bolesťami.

Vďaka individuálnemu a odbornému prístupu sa snažíme o pozitívne ovplyvňovanie fyzickej kondície či zdravotného stavu jedinca, k čomu využívame metódy funkčného tréningu. Netrénujeme pre estetické dôvody, ale pre zlepšovanie kvality života, efektívnejšie zvládanie bežných denných činností, či zvyšovanie výkonu u profesionálnych športovcov.

Nech už za nami prídete s akýmkoľvek problémom či požiadavkou, od začiatku našej spolupráce sa budeme snažiť o individuálne nastavenie tréningového procesu, navolenie vhodnej záťaže a intenzity tréningu, ako i vytvorenie dlhodobého plánu, s úsilím čo najlepšie naplniť stanovené ciele.

Naším hlavným zámerom je zvyšovať kvalitu života u ľudí, s problémami i bez, aby mohli ostať pohybovo aktívni do čo možno najvyššieho veku, v súlade s citátom rímskeho básnika Decima Iunia Iuvenala:

V zdravom tele zdravý duch“.

To všetko naviac dopĺňajú príjemná atmosféra súkromných priestorov, kde sa nemusíte obávať presýtenosti návštevníkov, ako to býva bežné vo verejných fitness centrách, a skvelý kolektív odborne znalých ľudí.

Tešíme sa na Vás v našom gyme ŠčerboŠportu!

dominik

Dominik Krivák

Dominika Čierna

paulin

Paulínka Kulíková

Objednať sa môžete: