Kolobežkovanie a posturálny systém

Vplyv jazdy na kolobežke na posturálny systém Súčasná doba za posledné roky priniesla fenomén zdravého životného štýlu. Ľudia sa zaoberajú stravou, pozitívnym myslením, antistresovými metódami, športovaním a rôznou pohybovou aktivitou. Hľadanie najvhodnejšieho osobného spôsobu ako sa ochrániť, či lepšie povedané byť v akejsi rovnováhe voči všetkým aspektom ( môžeme hovoriť aj negatívnym), ktoré prináša moderná doba, … Read More